មកស្វែងយល់ពីការកំណត់ល្បឿន ក្នុងទីប្រជុំជនសម្រាប់ យានយន្ត និងទោចក្រយានយន្ត….

143
Looking for Arab Singles? Check out ArabMatchmaking.com

សូមបញ្ជាក់មួយរយៈចុងក្រោយយើងសង្កេតឃើញថា ក្រសួងសម្រេចរឹតបន្ទឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ក្នុងនោះមានការផាកពិន័យតាមអនុក្រឹត្យថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដួចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគប្បីស្វែងយល់ពីច្បាប់ ដើម្បីជៀសវាងការផាកពិន័យ ដែលខាតបង់ទឹកប្រាក់ជាច្រើននោះ និងចូលរួមអនុវត្តការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា ជៀសគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិត ព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជា មានអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាច​រណ៍ច្រើនណាស់ ដែលក្នុងមួយថ្ងៃមានអ្នកស្លាប់ចន្លោះពី ៣ ទៅ៥ នាក់ផង។

ដែលទាំងនេះជាបញ្ហាចោតចំបង់បំផុត ក្នុងការត្រូវតែប្រយុទ្ធ និងប្រឆាំងជាមួយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះ ។

ជាក់ស្តែងមួយរយៈចុងក្រោយ ឃើញថាកម្លាំងនគរបាល បានអនុវត្តន៍ និងចាប់បទល្មើសនៃករណីបំពាន និងមានអនុវត្តតាមច្បាប់ចរណ៍បានយើងច្រើន ក្នុងនោះត្រឹមតែមួយថ្ងៃដំបូង នៅថ្ងៃទី ០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ នោះ នគរបាលចរាចរណ៍ ឃាត់បានរថយន្តល្មើសច្បាប់ ១៤៨ គ្រឿង និងម៉ូតូ ១១៧៤គ្រឿង។

ដូចហើយយើងគួរតែស្វែងយល់ពីការកំណត់ល្បឿន ក្នុងការបើកបរក្នុងទីប្រជុំជនដូចខាងក្រោមនេះ សូមមើលខ្លឹមសារណែនាំនេះ៖