គួរឲ្យសរសើរណាស់! ត្រឹមរយៈពេលមិនដល់២ឆ្នាំផង អាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតទាំងស្រុង ធ្លាប់នៅបន្ទប់ជួល៤០ដុល្លារ ក្លាយខ្លួនជាស្រ្តីឆ្នើម មានគ្រប់យ៉ាង ព្រោះតែ…

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ ចេ ចេ ដែលជាតំណាងចែកចាយ NNP របស់លោកស្រី ទ្រី ដាណា បានឲ្យដឹងថា ៖ ឱ្យតែទិញរបស់ថ្មី ចេះតែស្រមៃដល់ការចាប់ផ្ដើម ដំបូងចេះតែចង់ហូរទឹកភ្នែក ចេះតែគិតថា ហើយខ្ញុំកំពុងយល់សប្តិមែនមិនមែនទេ គឺខ្ញុំធ្វើវាបានហើយ កាលមុននៅបន្ទប់ជួលមួយខែ 40ដុល្លារ ឥឡូវមានផ្ទះនៅខ្លួនឯង មានឡានតម្លៃជាង ៥ម៉ឺនដុល្លារជិះ មានទ្រនំស្រួល កាលមុនពាក់តែគ្រឿងកាឡៃ ឥឡូវស្គាល់ពេជ្រនឹងគេហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ខ្ញុំមិនមែនចង់បង្ហាញអីទេ តែវាជាជីវិតពិត ឆាកជីវិតពិត ដែលមិនធ្លាប់គិតថាមានថ្ងៃនេះ រយៈពេលមិនដល់២ឆ្នាំ ដែលខ្ញុំប្ដូរទាំងស្រុង ហើយជារឿងនឹកស្មានមិនដល់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អរគុណណាស់ ចែ ទ្រី ដាណា បងប្រុស ហ៊ីង បញ្ញារិទ្ធ ធ្វើឱ្យជីវិតខ្ញុំប្ដូរទាំងស្រុង អរគុណ NNP គេថាពេលទាល់ច្រកបំផុត អាចនឹងមានអ្វីកើតឡើងនឹកស្មានមិនដល់ បងប្អូនជឿទេ កាលឆ្នាំ២០១៨ ខ្ញុំកាន់សាប៊ូ NNP ៣ដុំ ដើរសួរគេពេញផ្សារ មិនធ្លាប់ស្រមៃថាមានថ្ងៃនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
បើនិយាយពីជីវិតវិញ អ្នកស្គាល់ខ្ញុំពីមុន ទើបដឹងច្បាស់ ខ្ញុំ និងប្ដី ការហើយនៅបន្ទប់ជួលរាប់ឆ្នាំ រកស៊ីជំពាក់គេអស់លុយពីខ្លួន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេលខ្លះ ក៏អង្គុយស្រក់ទឹកភ្នែក ម៉េចបានរកស៊ីចំតែអ្នកបោក ហើយបើនៅចឹងទៀត អនាគតកូនខ្ញុំម៉េចវិញ ឬនៅបន្ទប់ជួលចឹងរហូត? បើប្ដីខ្ញុំវិញ ចេញពីធ្វើការតាំងពីព្រឹក យប់បានដល់ផ្ទះ នៅតែគ្មានជីវិតប្រសើរដូចគេ តែយ៉ាងណាក៏បានលុយប្រាក់ខែពីគាត់ គ្រាន់ទប់ទល់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ខ្ញុំចេះតែរកស៊ីខុសពេក គ្រួសារខ្ញុំក៏ខ្លាច ប្ដីខ្ញុំក៏លែងទុកចិត្ត មិនហ៊ានឱ្យរកស៊ីអីទៀតទេ ខ្លាចខាតជំពាក់គេកាន់តែធ្ងន់ក បើចាំតែគេបោកប្រាស់ចឹងនោះ។ កាលនោះអស់សង្ឃឹមណាស់ តែចៃដន្យអី ឃើញចែ ដាណា គាត់ Live តាម Facebook រើសតំណាងចែកចាយ NNP ធ្វើម្ហូបបណ្ដើរ មើលគាត់ live បណ្ដើរ មានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តគាត់ណាស់ ព្រោះគាត់និយាយមកចំៗគួរឱ្យទុកចិត្ត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៣ថ្ងៃគត់ ខ្ញុំមើលគាត់ ដាច់ចិត្តថាដល់ពេលសាកហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ឆ្នាំ២០១៨ ខ្ញុំលួចសន្សំលុយពីទិញម្ហូប ដកទុកម្ដងតិច បានជាង ១០ម៉ឺនរៀល យកទៅទិញសាប៊ូ NNP ពីគេ ៣ដុំលក់បន្តធ្វើតំណាងចែកចាយ។ និយាយទៅ ដើមទុនដំបូង ២៧ដុល្លារអោយគត់។ ពេលយកមកភ្លាម ខ្ញុំដើរសួរគេតាមផ្សារ ខ្ញុំប្រាប់អ្នកស្គាល់គ្នា ខ្ញុំពន្យល់គេជិតៗផ្ទះ ហើយក្រោយមកក៏មានអ្នកទិញ បានលុយចំណេញខ្ញុំទិញថែម សន្សំទុកទិញទៀត សប្បាយចិត្តណាស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំប្រាប់ប្ដី ថាចង់កាត់កញ្ចប់ធំ ខ្ចីលុយគេ តែប្ដីខ្ញុំ គាត់មិនសូវសប្បាយចិត្តទេ ព្រោះចាញ់បោកគេច្រើន ខ្លាចចាញ់បោកទៀត តែពេលខ្ញុំឱ្យគាត់ស្ដាប់សំឡេងបងដាណា មួយៗមានន័យ គាត់ទុកចិត្ត ហើយក៏ព្រមឱ្យដាក់ទុនរកស៊ី ខ្ចីលុយគេខ្លះ បានចែ ដាណា អនុគ្រោះខ្លះ រហូតកាត់ដេប៉ូបានកាន់តែច្រើន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ខ្ញុំមានតែពាក្យអរគុណដល់ចែ ដាណា និងបងអគ្គនាយក ហ៊ីង បញ្ញារិទ្ធ ដែលជួយឱ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះ។ខ្ញុំនឹងខំប្រឹងបន្តទៀត ហើយធ្វើអ្វីឱ្យបានច្រើនជាងនេះ ដើម្បីកូនក្រុម និងតំណាងចែកចាយខ្ញុំ កាន់តែរីកចម្រើនជាមួយគ្នា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ស្មោះត្រង់ ចែករំលែក មិនបំពានអ្នកដទៃ នោះហើយជាមូលហេតុធ្វើឱ្យ NNP រីកចម្រើន ហើយខ្ញុំសុំសន្យាថា នឹងប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំង ចែករំលែកកាន់តែច្រើន ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​