ទើបចេញមុននេះ! ជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសជប៉ុន បានផ្ទុះឡើងវិញតាំងតែពីពាក់កណ្តាលខែមិថុនា

4

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិជប៉ុននិយាយថា ពួកគេគិតថាវីរុសកូរ៉ូណាបានបន្តរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយគ្មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ បន្ទាប់ពីប្រទេសនេះគិតថាជំងឺនេះត្រូវបានគ្រង់គ្រងនៅក្នុងខែឧសភា។ ការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីវិទ្យាស្ថានជាតិនៃជំងឺឆ្លងកាលពីដើមសប្តាហ៍ បានចេញផ្សាយលទ្ធផលនៃការវិភាគហ្សែនយ៉ាងលម្អិតមួយ ដែលសំណាកសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវត្រូវបានប្រមូលមកពីអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅជប៉ុន ដើម្បីសិក្សាពីរបៀបដែលជំងឺនេះបានរីករាលដាល។

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថា វីរុសដែលបានចាប់ផ្តើមរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅពាក់កណ្តាលខែមីនា គឺជាអម្បូរដូចនៅអឺរ៉ុប ដែលមានដើមកំណើតនៅទីក្រុងវូហានរបស់ប្រទេសចិន ហើយបានចូលប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈអឺរ៉ុប។ ការផ្ទុះដែលបណ្តាលមកពីអម្បូរនេះ ហាក់ដូចជាត្រូវបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងខែឧសភា ប៉ុន្តែមានការផ្ទុះជាចង្កោមបានចាប់ផ្តើមកើតមាននៅទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីពាក់កណ្តាលខែមិថុនារៀងមក។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការវិភាគសំណាកដែលបានយកចេញពីការឆ្លងជាចង្កោមទាំងនោះត្រូវបានគេរកឃើញថា វីរុសរបស់វាគឺជាការបំប្លែងពីហ្សែនវីរុសដែលផ្ទុះនៅអឺរ៉ុប ប៉ុន្តែក្រុមស្រាវជ្រាវមិនទាន់អាចបញ្ជាក់វាបាន។ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថា ការរកឃើញនេះមានន័យថាវីរុសនៅតែបន្តឆ្លងតាមរយៈអ្នកគ្មានចេញរោគសញ្ញា និងអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាស្រាល ហើយបានកើតឡើងវិញនៅប្រទេសជប៉ុននៅពាក់កណ្តាលខែមិថុនា។ ពួកគេបន្ថែមថា វីរុសនេះអាចឆ្លងរាលដាលដល់តំបន់តូក្យូ នៅពេលដែលប្រជាជនបន្តការធ្វើដំណើរទៅមកជាធម្មតាវិញ៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពៈ khmer note

ដកស្រង់ដោយ៖ ចៃព័ត៌មាន Jai News
___________
កំណត់ចំណាំ៖ បច្ចុប្បន្នគេហទំព័រ jai-news.com យើងខ្ញុំជាគេហទំព័រមួយ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចែករំលែកនូវព័ត៌មាន ឬចំណេះដឹងទូទៅដល់បណ្តាអ្នកគាំទ្រ និងមិនពាក់ពន្ធ័នឹងរឿងនយោបាយណាមួយជាដាច់ខាត។ ម្យ៉ាងទៀតគេហទំព័រយើងខ្ញុំក៏មិនមែនជាអង្គភាពសារព័ត៌មានអ្វីដែរ ពេលខ្លះអត្ថបទមួយចំនួនត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីបណ្តាញព័ត៌មាន ឬគេហទំព័រធំៗល្បីៗទាំងក្នុងស្រុក ឬក្រៅស្រុក ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងចែករំលែកបន្តគ្រាន់តែជាព័ត៌មានជូនដល់បងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានជ្រាប និងពិចារណាតែប៉ុណ្ណោះ។ **ប្រសិនបើមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ឬមានបំណងចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ
សូមទំនាក់ទំនង ឬឆាតមកកាន់ហ្វេសប៊ុកផេករបស់យើង Jai News Media។ សូមអរគុណ!!!