តោះអ្នកណាខ្លះមានបំណងចង់ចេះឆុងកាហ្វេ? ក្រសួងទេសចរណ៍ បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដោយឥតគិតថ្លៃលើជំនាញ ឆុងកាហ្វេ និងក្រឡុកស្រា និងភេសជ្ជៈតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

6

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៥៧៩ សជណ អគឧ របស់ក្រសួងទេសចរណ៍
ចុះថ្ងៃសុក្រ៩ រោច ខែភទ្របទ ឆ្នាំជូតទោស័ក ព.ស២៥៦៤ ស្តីពី វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដោយឥតគិតថ្លៃលើជំនាញ ឆុងកាហ្វេ និងក្រឡុកស្រា និងភេសជ្ជៈតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដោយឥតគិតថ្លៃលើជំនាញខាងលើ នឹងចាប់ផ្តើមថ្ងៃ ទី ០២ តុលា ឆ្នាំ ២០២០នេះ សូមបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍រួសរាន់ចុះឈ្មោះ៕